»

Aqualife Cup 2016

Informacje dotyczące zawodów pływackich dla dzieci Aqualife Cup 2016

1. Termin i miejsce zawodów

Miejsce: Park Wodny Aqualife ul Koszarowa 8 Września.

Termin: 19.06.2016

Godz. 10:00-13:00

2. Organizator

Szkoła Pływania Aqualife

3. Cele zawodów

– współzawodnictwo międzyszkolne,

– popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji

ruchowej i spędzania czasu wolnego,

– umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackim kursantom szkoły Pływania Aqualife,

– promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Września,

ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich

wśród dzieci i młodzieży.

5. Uczestnicy

Uczniowie Szkoły pływania Aqualife,

6. Zgłoszenia zawodników

Zgłoszenia przyjmowane są w kasie Parku Wodnego Aqualife, do dnia 13.06.2016

Opłata startowa 10zł zawiera: start w zawodach, wejście jednego rodzica z zawodnikiem na hale pływacką.

7. Style, konkurencje, kategorie wiekowe

I. KATEGORIA do lat 6

Dziewczęta i chłopcy

DYSTANS 25m stylem dowolnym, można płynąc z makaronem lub deską

II. KATEGORIA 1 i 2 klasa SP

Chłopcy:

DYSTANS 25m stylem dowolnym

Dziewczęta:

DYSTANS 25m stylem dowolnym

III. KATEGORIA 3 i 4 klasa SP

Dziewczęta:

DYSTANS 25m stylem dowolnym

Chłopcy:

DYSTANS 25m stylem dowolnym

IV. KATEGORIA 5 i 6 klasa SP

Dziewczęta:

DYSTANS 50 m stylem dowolnym

Chłopcy:

DYSTANS 50 m stylem dowolnym

V. KATEGORIA Gimnazjum

DYSTANS 50m stylem dowolnym

8.Zgoda na start.

Każda, osoba chcąca wystartować w zawodach musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz zapoznać się z regulaminem Park Wodnego Aqualife.

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na start w zawodach pływackich Aqualife Cup 2016 mojego dziecka ……….…….. Jednocześnie oświadczam iż stan zdrowia mojego dziecka jest mi znany i nie ma przeciwwskazań do udziały w rywalizacji sportowej.

Imię i Nazwisko

9. Nagrody

Dyplomy dla wszystkich zawodników

Medale dla pierwszych trzech zawodników w kategorii.

10. Program zawodów

10:00 otwarcie zawodów

10:10 rozgrzewka

10:20 rozpoczęcie zawodów dla dziewcząt

11:30 rozpoczęcie zawodów dla chłopców

12.35- zakończenie zawodów

11.Postanowienia końcowe

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator

ZAPRASZAMY