» »

Procedura utrzymania bezpieczeństwa higienicznego obiektu

Ostatnio w prasie lokalnej pojawił się artykuł na temat stanu bezpieczeństwa higienicznego naszego obiektu. Jest to materiał jednostronny, dlatego nie będziemy wchodzić w polemikę z tezami w nim zawartymi. Pragniemy jednak przybliży, jakie są podstawy prawne i jak wygląda proces utrzymania higieny wody oraz obiektu Parku Wodnego Aqualife.

Wymagania dotyczące jakości wody oraz czystości pomieszczeń pływalni krytych określa precyzyjnie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r., poz. 2016). Rozporządzenie to określa również bardzo dokładnie jakie obowiązki dotyczące badań wody spoczywają na zarządcy obiektu basenowego, oraz ile, jakich i w jakim czasie badań musimy wykonać.

W przypadku naszego obiektu wytyczne zwarte w/w dokumencie są realizowane i kontrolowane na kilku poziomach.

Po pierwsze, po przez wewnętrzną kontrolę wykonywaną przez naszych pracowników. Kontrolują oni na bieżąco wodę w zakresach wskazanych  w Rozporządzeniu, co do zawartości chloru wolnego, chloru związanego oraz poziomu Ph. Na podstawie tych wyników następuje kalibracja urządzeń uzdatniania wody. Dokumentacja z tych czynności jest kontrolowana przez Sanepid.

Po drugie w/w Rozporządzenie nakłada na nas obowiązek kontroli wewnętrznej, którą zobligowani jesteśmy zlecić zewnętrznemu akredytowanemu laboratorium. Badanie te przeprowadzane są praktycznie co tydzień a ich wyniki zobligowani jesteśmy przedstawić Sanepid w ramach nadzoru tej instytucji nad naszym obiektem.

Po trzecie kontrolowani jesteśmy również bezpośrednio przez Sanepid. Zapewnia to kontrolę w zakresie bezpieczeństwa higienicznego z dwóch zewnętrznych i niezależnych źródeł.

Dodatkowo przechodzimy coroczną kontrolę ogólnego stanu obiektu, prowadzoną przez Sanepid. Wszelkie uwagi i nakazy wynikające z tej kontroli, są usuwane bez zbędnej zwłoki.

Chemia basenowa oraz środki czystości również wymagają określonych ustawowo atestów co do ich składu i bezpieczeństwa użytkowania w krytych pływalniach. Lista wykorzystywanych przez nas środków wraz z ich kartami charakterystyki również przekazywana jest Sanepid, w celu dopuszczenia do użytkowania.

   

W zakresie stanu budynku nasze obowiązki, również określają ustawy, miedzy innymi Prawo Budowlane, Ustaw dotycząca Bezpieczeństwa Pożarowego, BHP i wiele innych.  W tych zakresach także jesteśmy kontrolowani, przez zewnętrzne instytucje.

Obowiązki zarządcy/właściciela obiektu basenowego są ściśle określone w polskim prawie, my jako zarządcy nie mamy tu dowolności i z tych obowiązków jesteśmy systematycznie kontrolowani i rozliczani. Nie istnieje też droga na skróty, ( np. wykonywanie mniejszej ilości badań, korzystanie z gorszej jakości środków chemicznych itp. ), bo każde przekroczenie ustawowych norm, rodzi konieczność wykonania ponownych badań lub nawet wyłączenia obiektu z użytkowania, na co zwyczajnie nie możemy sobie pozwolić.

Sami od 4 lat wysyłamy córkę na zajęcia pływania, przez ten okres nie zanotowaliśmy żadnych zmian chorobowych wymienionych w artykule. Gdybyśmy uważali że woda i obiekt nie spełnia wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, to zwyczajnie jako rodzice nie wysyłalibyśmy swojego dziecka na zajęcia.

Z Poważaniem

Michał Wiktor

Share This Post:

SZANOWNI KLIENCI

TERMIN PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ

05.08.2019 – 16.08.2019

Zapraszamy ponownie 17.08.2019 ( sobota )